OM

AF

FABRIKKEN FALDER
62 sider + 15 løse plakater

Udgivet 30. april 2010 af forlaget emancipa(t/ss)tionsfrugten
Oplag: 100 eksemplarer. Udsolgt fra forlaget.

Trykt på At the Academys Risograf, håndindbundet, hæftet