OM

AF

ET HJERTE I ALT
Noter, essays, praksis, poetik
2007-2017[UDVIDET KOLOFON]

Et hjerte i alt består af et materiale af tekster og billeder, jeg har produceret mellem 2007 og 2017 til udstillinger, foredrag, notesbøger, avisspalter, tidsskrifter m.m., og som jeg i 2016 og i de første måneder af 2017 redigerede ind i en fælles form. Denne redigering var omfattende og inkluderede opklipning af teksterne, hvorfor størstedelen af bogens tekster optræder i fragmentform.

Her gives en liste over sammenhænge, som de tekster og billeder, der dannede udgangspunkt for redigeringen, tidligere har indgået i:

En del har været trykt i tidsskrifter som Victor B. Andersen’s Maskinfabrik, Kritik, Krystalbilleder, Legenda, Hvedekorn, Visuel arkivering, Ribe domkirkes kirkeblad og svenske Under; i dagbladene Information, Politiken og norske Klassekampen; i udstillingskatalogerne Notes on Location og Spooky Action at a Distance og i kataloget Krig og fred til den norske Møllebyen Litteraturfestival; i antologier som Ny Trækfuglene (Asger Schnacks Forlag, 2015), Kommunisering (Forlaget Brud, 2016), 100 Manifester (Krabbesholm højskoles forlag, 2016), Etnografi på museum (Aarhus universitetsforlag, 2015) og Narrating Life (Brill, 2016); en del har været publiceret som blogtekster på min egen blog ntsblg.wordpress.com og en enkelt på noterogkommentarer.dk; en del har fungeret som noter produceret før eller efter foredrag holdt på blandt andet Arkitektskolen i København og Aarhus, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Krabbesholm Højskole, Holbæk Kunsthøjskole, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthal Charlottenborg, Aarhus Litteraturcenter, Vild med ORD festival, Kunstskolen og Forfatterskolen; en del har indgået i værker udstillet på blandt andet Kunsthal Charlottenborg, GL Strand, Den Frie Udstillingsbygning, Billedkunstskolernes Rundgang, Museet for Samtidskunst, Projektrum D7, Galleri Image, Viborg Kunsthal, Aarhus Kunsthal, Mexico (Leeds) og Bus Projects (Melbourne); en enkelt tekst har været indtalt som lydtur/podwalk i forbindelse med festivalen Louisiana Litterature, en anden har været indspillet som en lydsession i serien Den forbandede flamme, en tredje oplæst som en del af en performance på Andys Bar i København og en fjerde afleveret som del af mit speciale ved Skolen for Teori og Formidling på Det Kgl. Danske Kunstakademi. En del har været publiceret eller vist i flere af ovennævnte sammenhænge, og en del er ikke tidligere publiceret.

En stor tak til alle de ovennævnte sammenhænge, deres redaktører, arrangører, kuratorer, vejledere, undervisere og elever, for at have initieret, formet og hjulpet tekster og billeder på vej.